Status for innføring av geosynkronisering av plankartdata

Norge digitalt

Norge digitalt samarbeidet samler inn kommunale arealplaner (plankartet) til bruk i virksomheter som er med i samarbeidet - Norge digitalt plansatsing.

Etter innføring av geosynkronisering, synkroniseres plankartdataene fra kommunale originalbaser til landsdekkende kopibase hver natt.

Status for plankartdata i Norge digitalt


Mer informasjon om Geosynkronisering.